Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna

 

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli placówka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej.

 

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.

(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat placówki osobiście lub listownie na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi spełniać wymagania określone w Art. 63  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096)

 

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Wytworzył:
Udostępnił:
Murat Anna
(2018-05-08 09:31:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Murat Anna
(2022-05-06 10:58:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki